news
 ลงทะเบียน ประชุม-อบรม สำนักงาน

 # ตารางการประชุม-อบรมไม่มี

0 รายการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย

update : 21/11/2020 16:31 แหล่งข้อมูล : https://covid19.th-stat.com/

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 เชียงราย

 ข่าวสาร

ปักหมุด

ดูทั้งหมด

ประเภทข่าว

ภารกิจผู้บริหาร

ผู้บริหาร :- นพ.ทศเทพ บุญทอง

ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

23-พ.ย.-2563 08:30:00 ถึง 24-พ.ย.-2563 16:30:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

ประชุมวิชาการสร้างพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพฯ

ผู้บริหาร :- นพ.ทศเทพ บุญทอง

ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

25-พ.ย.-2563 08:30:00 ถึง 26-พ.ย.-2563 16:30:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

สัมมนา​สร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบเขตสุขภาพที่​ 1

ผู้บริหาร :- นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

24-พ.ย.-2563 08:30:00 ถึง 24-พ.ย.-2563 16:30:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

ร่วมเป็นวิทยากร อภิปราย ประสบการณ์และข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ณ รร.ฮอลิเดอินน์ จ.เชียงใหม่

ผู้บริหาร :- นางเสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

24-พ.ย.-2563 08:30:00 ถึง 24-พ.ย.-2563 12:00:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

ปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ผู้บริหาร :- นางเสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

24-พ.ย.-2563 13:30:00 ถึง 24-พ.ย.-2563 16:30:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ณ ศาลากลางเชียงราย

ผู้บริหาร :- ทพ.ฉลองชัย สกลวสันต์

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ทันตสาธารณสุข)

25-พ.ย.-2563

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจสำนักงาน


ผู้บริหาร :- น.ส.มาลีวัลย์ ศรีวิลัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการวิชาการ)

25-พ.ย.-2563

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจสำนักงาน


ผู้บริหาร :- น.ส.มาลีวัลย์ ศรีวิลัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการวิชาการ)

25-พ.ย.-2563 08:30:00 ถึง 26-พ.ย.-2563 16:30:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

ร่วมงานรวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย

ผู้บริหาร :- นายบุญมี แก้วจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

24-พ.ย.-2563 08:30:00 ถึง 24-พ.ย.-2563 12:30:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

ออกตรวจสถานประกอบการพื้นที่ อำเภอเวียงชัย

ผู้บริหาร :- นายบุญมี แก้วจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

24-พ.ย.-2563 13:00:00 ถึง 24-พ.ย.-2563 16:30:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

ประชุม คป.สอ ดอยหลวง

ผู้บริหาร :- นพ.ภุชงค์ ชื่นชม

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

24-พ.ย.-2563 08:30:00 ถึง 24-พ.ย.-2563 12:00:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ

ผู้บริหาร :- นพ.ภุชงค์ ชื่นชม

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

24-พ.ย.-2563 13:30:00 ถึง 24-พ.ย.-2563 16:30:00

Card image cap

ปฏิบัติภารกิจ

สอบสัมภาษณ์เปลี่ยนสายงาน ณ สสจ.ชร.

calendar -
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
 • อา.
 • จ.
 • อ.
 • พ.
 • พฤ.
 • ศ.
 • ส.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
คำสั่ง/ประกาศจังหวัดเชียงราย COVID-19

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข | THAI STOP COVID กรมอนามัย | ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิค-19 กระทรวงสาธารณสุข

 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน COVID-19

 เอกสาร Download

 ภาพกิจกรรม

เรื่อง

  สธ เชียงราย เปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

รายละเอียด

   วันนี้(23 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า รองนายแพทย์สาธารณส..

 • รายละเอียด
 • เรื่อง

    สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2564

  รายละเอียด

    วันนี้(23 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายบุญมี แก้วจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหว..

 • รายละเอียด
 • Card image

     สธ.เชียงราย ร่วมประชุมซักซ้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ

  Card image

    สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำ

  Card image

    ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด

  Card image

    สธ.เชียงราย ร่วมกับสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ

  ดูทั้งหมด

  สถิติการเข้าใช้งาน

  • Page views 122524 ครั้ง
  • Online 6 คน
  • จำนวนคนเยี่ยม 300058 คน
  • ∼ เมื่อวาน 418 คน

   ∼ วันนี้ 220 คน

   ∼ เดือนที่แล้ว 9536 คน

   ∼ เดือนนี้ 7506 คน

  • สมาชิก 1668 คน

  http://cro.moph.go.th ความต้องการระบบ :

  • Bootstrap v 4.15
  • jQuery v1.11.0
  • Mysql MariaDB 5.0
  • PHP Version 5.5
  • Browser Fire Fox , Chrome
  link

  หน่วยงานอื่น

  กลุ่มงานสำนักงานฯ
 • สาธารณสุขจังหวัด Tel.053910300
 • ทันตกรรม Tel.053910348,053910349
 • คุ้มครองผู้บริโภค Tel.053910322-25
 • พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข Tel.053910341-42,053910351-52
 • ประกันสุขภาพ Tel.053910317-18,053910333-34
 • กฎหมาย Tel.053910353
 • ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ Tel.053910320-21
 • แพทย์แผนไทย Tel.053910312-13
 • ยาเสพติด Tel.053910327,053910362
 • ส่งเสริมสุขภาพ Tel.053910354-55
 • บริหารทั่วไป Tel.
 • บริหารทรัพยากรบุคคล Tel.053910331-2
 • อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย Tel.053910310-11
 • ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ Tel.053910356-58
 • ระบาดวิทยา Tel.053910343-4
 • เอดส์และกามโรค Tel.
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 • เวียงชัย Tel.053769209
 • เชียงของ Tel.053791330
 • เทิง Tel.053795192,053795514
 • พาน Tel.053721458
 • ป่าแดด Tel.053761046,053654355
 • แม่จัน Tel.053771876
 • เชียงแสน Tel.053777093
 • แม่สาย Tel.053731503,053733603
 • แม่สรวย Tel.053786096
 • เวียงป่าเป้า Tel.053781312
 • พญาเม็งราย Tel.053799078
 • เวียงแก่น Tel.053608173-4
 • ขุนตาล Tel.053657249
 • แม่ฟ้าหลวง Tel.053767152
 • แม่ลาว Tel.053778005
 • เวียงเชียงรุ้ง Tel.053953086
 • ดอยหลวง Tel.053790064,053790126
 • * Your IP Address 3.94.21.209

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เลขที่ 424 ม.5 บ้านหนองยาว ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 0-5391-0300 โทรสาร 0-5391-0345

  Copyright © Version 2.0 เริ่มใช้งาน เม.ย. 2563 By jj night

  Top Page