รายละเอียด

Back
  กิจกรรม : สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (2 เม.ย. 64) เวลา 13.30 น. นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม DSS โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของจุดบริการวัคซีน ณ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Nature
×