รายละเอียด

Back
  กิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 4 เมษายน 2564 นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย

Nature
×