รายละเอียด

Back
  กิจกรรม : สธ.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างเครือข่าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่”

วันนี้ (5 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น. ที่อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างเครือข่าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่” โดยมีนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน การจัดการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการเฝ้าระวัง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ลดนักสูบ นักดื่ม หน้าใหม่” สนับสนุน “สู่การเป็นจังหวัดเชียงรายปลอดบุหรี่” พร้อมนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารเขตพื้นที่สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 56 สถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย

Nature
×