ข้อมูลบุคลากรปฏิบัติงานจริง

3 สายงาน แพทย์ ,ทันตแพทย์ ,เภสัช

(มกราคม 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม-รายงาน

แบบฟอร์มการลาทุกประเภท (ใบลาป่วย, ลาคลอดบุตร, ลากิจ, ลาพักผ่อน, ยกเลิกการลา)

26-ต.ค.-2563

Download

แบบฟอร์ม-รายงาน

หลักเกณฑ์การประเมินฯ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อวช) ว246

24-ส.ค.-2563

Download

แบบฟอร์ม-รายงาน

แบบฟอร์มสัญญาลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ศน.1,2,3)ใหม่

18-ส.ค.-2563

Download